De Leeuw van Vlaanderen - Brussels Vloms

DE LEEUW VAN VLAANDEREN

Naar Hendrik Conscience

De Leeuw van Vlaanderen, dat vroeger in afleveringen werd voorgesteld (twee weken en 116 taferelen), historische roman van onze Belgische, Vlaamstalige auteur Hendrik Conscience ; de man “die zijn volk leerde lezen”, behoort tot het repertorium van de Toones. De geharnaste ridders zijn sinds het begin de trots van ons theater dat de exclusiviteit had, wat onze concurrenten afgunstig stemde. Vandaag heeft Toone VII het werk van de romantische schrijver van het Vlaamse volk op één avond (twee akten en 12 taferelen) teruggebracht. Zijn historische romans hadden Conscience die zowel de Franse taal als deze van Vondel beheerste, internationale faam bezorgd. Zijn boeken werden in meerdere talen vertaald. Koning Leopold I, Victor Hugo, Alexandre Dumas senior brachten hem een bezoek. De intrige speelt zich af in 1302, toen de “franskiljons” van Filips de Schone onze grond bezetten. Onder leiding van heer de Chatillon gaan ze naar het kasteel van Wijnendale om er
Robrecht van Bethune te ontmoeten (de toekomstige Leeuw van Vlaanderen) en een verbond tussen Frankrijk en Vlaanderen af te sluiten. Jan Breydel (wiens afstammeling nog steeds de naam draagt), die verre van de “poepers” heeft, gaat de strijd aan met de sterke Le Roux, stukske franskiljon die van zijnen dikke nek wil maken en geeft hem een rammeling waardoor hij minstens zes maanden lang op de ziektekas zal staan.
Het verhaal wordt vervolgd met het beruchte wachtwoord “Schild en vriend” * van de Brugse matten, het liefdesverhaal van de mooie Machteld van Bethune, een tof mokske dat zich niet zomaar door iedereen laat pûûteleren, de beroemde Guldensporenslag en tenslotte de triomfantelijke terugkeer van de Leeuw van Vlaanderen.

* of “Des Gildens vriend”.

Il n'y a pas de représentations prévues.

Calendrier